AXA Nadačný fond podporí kariérne sny 12 mladých ľudí

BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) – Dvanásť mladých talentovaných ľudí získa v tomto roku od AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis granty, ktoré ich majú podporiť na ceste ku kariérnym snom. Projekty mladých ľudí pritom skupina AXA podporila v piatom ročníku grantového programu celkovou sumou takmer 17-tisíc eur. Cieľom bolo pomôcť rozvinúť talent mladých ľudí do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok peňazí. Svoje projekty obhájili mladí nadaní umelci, vedci, biológovia, ekológovia či medici.

Finalisti prihlásili projekty v kategóriach veda a výskum, ochrana a podpora zdravia, ochrana a tvorba životného prostredia či podpora vzdelávania. Medzi finalistami bola napríklad 22-ročná Silvia Hnátová, ktorá sa v rámci svojho výskumného projektu bude venovať štúdiu neurodegeneratívneho ochorenia, amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Skúmaním metabolických zmien v organizme plánuje pomôcť objasniť zmeny vedúce k ALS. Grant získal aj 25-ročný Roman Ruhig. Cieľom jeho projektu je riešenie udržateľnej architektúry s integrovaním technológii, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií. Finalista Peter Nociar (16 rokov) sa už tri roky venuje mokradi Béter v oblasti priemyselnej zóny. Zaznamenal tu veľa vzácnych druhov fauny a tiež negatíva priemyslu. Plánuje pokračovať v monitoringu fauny, zistiť stupeň znečistenia vody v mokradi, určiť eutrofizáciu a saprobitu v mokradi či pomôcť zorganizovať ornitologický tábor s krúžkovaním vtáctva.

Nadačný fond udelil grant aj 23-ročnému Jánovi Révayovi, ktorý študuje matematické štruktúry na Univerzite Karlovej. Trpí poruchou trávenia IBS, čo preňho znamená tiež zvýšené výdavky. Svojim štúdiom sa pripravuje práve na hľadanie aplikácií výpočtovej logiky v medicíne. „Vzhľadom na to, že som bol chorý, som sa pol roka venoval aj štúdiu medicíny, aby som zistil, čo mi vlastne je. Objavil som, že veľa veciam v medicíne by mohla pomôcť výpočtová logika. Napríklad, keď treba zohľadniť veľa faktorov alebo treba komplikovanú dedukciu. V šachovej partii počítač vie poraziť človeka. Tak isto by tu mohol v niektorých prípadoch pomôcť medicíne,“ povedal Ján Révay s tým, že počítač by mohol posunúť oblasť poznania ďalej. „Keďže ma rodičia od 16 rokov finančne veľmi nepodporujú, potrebujem si pokryť bežné výdaje na stravu, ktorá je kvôli diéte drahšia. Rovnako tiež ubytovanie či skriptá,“ povedal Révay o využití prostriedkov z grantu.

„Finalisti posledného ročníka nášho grantového programu sú pre nás milým prekvapením. Je úžasné vidieť toľko mladých ľudí, ktorí majú už v mladom veku jasno vo svojom kariérnom smerovaní. Každý jeden projekt, ktorý tento rok podporíme v rámci AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis má veľký zmysel. Nejde v nich totiž iba o rozvíjanie talentu, ale aj o projekty, pri ktorých veríme, že už v blízkej budúcnosti prinesú pozitívne zmeny v spoločnosti,“ povedal manažér externej komunikácie AXA pre Českú republiku a Slovensko Karel Žyla.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis je určený pre študentov základných, stredných či vysokých škôl do 26 rokov. Mladým talentovaným ľuďom umožňuje získať peniaze na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných či humanitných vied. Peniaze môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie projektu alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach či angažovanie sa v záujmových činnostiach. Počas piatich rokov fungovania podporil fond 60 študentov celkovou sumou vyše 108-tisíc eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

3. marca 2016

Odporúčané články