Blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy

Žiaci základných škôl môžu prihlášku podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) – Žiaci základných škôl, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na strednej škole bez talentových skúšok či na osemročnom gymnáziu, majú čas na podanie prihlášok do 10. apríla. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke. Výnimkou sú študenti, ktorí sa hlásili na odbor s talentovými skúškami. V tomto prípade museli podať prihlášky riaditeľovi základnej školy už do 20. februára.

V školách je približne 40-tisíc deviatakov

Prihlášku môžu žiaci podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na iné stredné školy. V aktuálnom školskom roku je v základných školách a špeciálnych základných školách približne 40 000 deviatakov.

Podľa prieskumu záujmu prejavili žiaci najväčší záujem o gymnáziá a stredné odborné školy. Nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy obchodu a služieb a stredné zdravotnícke školy. Stredné školy nahlásili školským výpočtovým strediskám takmer 65-tisíc voľných miest, ktoré by chceli obsadiť v školskom roku 2016/17.

Prihlášky sa podávajú aj na osemročné gymnáziá

Prihlášky na stredné školy si budú podávať aj žiaci piateho ročníka ZŠ, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na osemročných gymnáziách. Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky.

Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny a zároveň aj matematiky. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí tiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Prihliada aj na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl Testovanie 9.

Na stredných školách, ktoré overujú športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov, sa prijímacie skúšky konajú od 25. marca do 15. apríla. Presný termín skúšok si určí škola. Prvý termín prijímacích skúšok na bežné stredné školy je naplánovaný na pondelok 9. mája, druhý termín je vo štvrtok 12. mája.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiaka neprijali v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 21. júna.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. apríla 2016

Odporúčané články