Často menené pravidlá verejného obstarávania sa opäť výrazne upravujú, novela čaká len na Pellegriniho podpis

506032_gettyimages 1202718971 676x449.jpg

23.6.2024 (SITA.sk) – Po dvoch rokoch ďalšia schválená veľká novela zákona o verejnom obstarávaní prináša viaceré významné zmeny. Po jej očakávanom podpise novým prezidentom SR Petrom Pellegrinim, ktorý vzišiel zo súčasnej vládnej koalície, budú účinné 1. augusta.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) upozornil na najdôležitejšie zmeny, pričom za ich primárny cieľ označil zníženie administratívnej záťaže a úsporu času. Pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov tiež pripravil prehľadnú infografiku s hlavnými novinkami, tí tak majú na oboznámenie sa s ďalšími rozsiahlymi úpravami v pravidlách verejného obstarávania len niečo viac ako mesiac času.

Pravidla pre podlimitné zákazky

Jednou z najväčších zmien, ktoré mimovládne organizácie a opozícia najviac kritizovali, je výrazné zvýšenie finančného limitu malých zákaziek, nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, zo súčasných 10-tisíc na 50-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Popri tom sa zjednotia pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

„Súčasne sa zvyšuje finančný limit zákaziek na stavebné práce, na ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, z doterajších 800 000 eur na 1 500 000 eur,“ upozornil na svojom portáli ÚVO. Nebude už možné namietať podlimitné zákazky na uskutočňovanie stavebných prác s predpokladanou hodnotou do 1,5 milióna eur.

Mimoriadne opatrenia

Vypustenie žiadosti o nápravu v dôsledku prijatia zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície má podľa úradu zrýchliť a zjednodušiť revízne postupy. Dôvodom je, že túto možnosť nepožadujú ani predpisy Európskej únie.

„Avšak uchádzači vo verejnom obstarávaní budú môcť naďalej adresovať verejným obstarávateľom a obstarávateľom otázky formou žiadosti o vysvetlenie,“ ozrejmil úrad. Ďalšou významnou zmenou je úprava výšky pokút za porušenie zákona.

„Budú s účinnosťou novely v rozpätí 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny, čím sa umožní zohľadniť špecifiká každého prípadu a zabezpečiť, aby sankcia zodpovedala aj závažnosti porušenia,“ priblížil ÚVO. V súčasnosti je výška sankcie na úrovni 5 % zmluvnej ceny zákazky.

Právoplatne rozhodnuté konania

Úrad takisto bude zo zákona povinný vziať späť podané žaloby o neplatnosť zmluvy. Doposiaľ evidoval štyri právoplatne rozhodnuté konania, pričom v troch bol úspešný a v jednom neúspešný. Na základe novely verejného obstarávania z roku 2022 stiahol 34 žalôb a ešte trvá trinásť konaní.

„Novela tiež zavádza výnimku pre podlimitné zákazky na dodanie potravín, ktorých odberateľom je zariadenie školského stravovania, účelové zariadenie vysokej školy, ktoré poskytuje stravovanie, a potravín určených na stravovanie v rámci poskytovanej sociálnej služby, ktorú zadáva vyšší územný celok, obec alebo poskytovateľ sociálnej služby,“ priblížil ďalšiu zmenu ÚVO.

Viac k témam: Mimovládne organizácie, Novela zákona, Prezident Slovenskej republiky, Verejné obstarávanie
Zdroj: SITA.sk – Často menené pravidlá verejného obstarávania sa opäť výrazne upravujú, novela čaká len na Pellegriniho podpis © SITA Všetky práva vyhradené.

23. júna 2024

Odporúčané články