Cena Top Študentská osobnosť Slovenska spoznala 11. víťaza

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, spoznala svojich ocenených pre akademický rok 2014/2015. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom jedenásteho ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 14. decembra prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2015. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre akademický rok 2014/2015 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s. Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

„Podpora mladých ľudí, študentov a ich vzdelávanie patrí k dlhodobým prioritám našej spoločnosti. Projekt Študentská osobnosť Slovenska jasne dokazuje, že na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sú perspektívni, majú mladé a moderné myšlienky a obrovskú snahu sa učiť . Práve takýto ľudia sú konkurenčnou výhodou našej krajiny, reprezentujú Slovensko a ich práce dokazujú, že ako krajina máme budúcnosť.“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2014/2015 je Ing. Jakub Berčík, PhD.

Ing. Jakub Berčík, PhD. ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 30.06.2015 a v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecko-výskumná činnosť pána Berčíka je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu. Práve tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Pán Berčík neustále pracuje aj na zlepšení spolupráce akademického prostredia s odbornou praxou. Jeho výsledky týkajúce sa získania patentov i úžitkového vzoru hovoria o jeho odbornom potenciáli, ktorý predstavuje do budúcnosti obrovskú príležitosť pre rozvoj neuromarketingu a neuroekonómie nielen v stredoeurópskom, ale aj v celosvetovom kontexte.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Víťazi všetkých jedenástich kategórií v akademickom roku 2014/2015

Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Dušan Nemec – Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Daniel Šlosár – Fakulta BERG TU v Košiciach

Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Zuzana Kovaľová – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Lekárske vedy, farmácia
RNDr. Erik Mingyár – Ústav molekulárnej biológie SAV

Prírodné vedy, chémia
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Stavebníctvo, architektúra
Ing. Ladislav Sátor, PhD. – Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Lenka Kuželová, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Právo, filozofia, politológia, sociológia
PhDr. Magdaléna Barányiová – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Kultúra a umenie
Mgr. art. Viktor Feher – Fakulta umení, TU v Košiciach

Ekonómia
Ing. Jakub Berčík, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Šport
Bc. Paulína Fialková – Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. decembra 2015

Odporúčané články