Česká a slovenská asociácia finančných sprostredkovateľov zavedú jednotný štandard reportovania dát

394585_pixabay_ilustracne_foto 676x343.jpg

PRAHA/BRATISLAVA 28. novembra 2018 (WBN/PR) – Česká Asociácia spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČASF) a slovenská Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) slávnostne podpísali memorandum o užšej vzájomnej spolupráci. To bude základom pre rozvoj vzťahov poradenskej profesie medzi oboma krajinami, ktorých trhy a tiež vývoj legislatívy vykazujú historickú a logickú previazanosť.

Samotné memorandum prináša tri hlavné záväzky. Prvým je pravidelné vzájomné informovanie o vývoji legislatívy v oboch krajinách. Pri zvlášť závažných prípadoch, ktoré by mohli byť priamo namierené proti záujmom finančných poradcov a tiež proti ich klientom, zriadia tzv. zvláštny systém včasného varovania. Ten, vzhľadom na promptné zdieľanie informácií na nadnárodnej úrovni, umožní včasné vysporiadanie sa s rizikami či prípadnými negatívnymi hrozbami. Praktickú časť memoranda tvorí záväzok zaviesť do roka jednotný systém reportovania dát o finančno-poradenskom trhu tak, aby publikované štatistiky za Slovenska a Českej republiky boli vzájomne porovnateľné a prepojené.

„Som veľmi rád, že sa nám darí skvalitňovať vzťahy na medzinárodnej úrovni. Prehĺbenie spolupráce s českými odborníkmi je prínosom nielen pre celý náš segment, ale najmä pre státisíce klientov, ktorí do nás vkladajú svoju dôveru a očakávajú maximálne bezpečné, výhodné služby a profesionálny servis. Napĺňanie záväzkov memoranda nepochybne prispeje k lepšej ochrane finančného spotrebiteľa a finančného sprostredkovateľa, čo je jeden z hlavných cieľov našej práce,“ vyjadril sa Martin Lancz, predseda predstavenstva AFISP.

Jiří Šindelář, predseda predstavenstva ČASF k podpisu memoranda uviedol: „Memorandum o spolupráci so slovenskými kolegami vnímam ako prirodzené pokračovanie integračných aktivít na českom trhu. A tiež ako napravenie určitého historického dlhu, ktorý nám umožní oveľa intenzívnejšie a lepšie presadzovať záujmy našich členov, často spoločných. A predovšetkým bojovať proti regulačným ohrozeniam, ktoré sú hlavným problémom finančného trhu posledných rokov.“

O AFISP:

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 10 000 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 62 %. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.sk.  

O ČASF:

Česká asociácia spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČASF) vznikla v júni 2018 integráciou dovtedy samostatných profesionálnych združení pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva. ČASF reprezentuje trh finančného poradenstva pri tvorbe novej legislatívy a regulácie, vyvíja okrem iného i významnú samoregulačnú a analytickú činnosť. Ide o združenie, ktoré s celkovým počtom 24 riadnych členov a 3 členov pridružených zastupuje drvivú väčšinu finančných poradcov a sprostredkovateľov v ČR a je tak jediným relevantným reprezentantom tohto odvetvia. Viac na www.casfpz.cz.

Viac k témam: AFISP, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ČASF, Česká Asociácia spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania
Zdroj: Webnoviny.sk – Česká a slovenská asociácia finančných sprostredkovateľov zavedú jednotný štandard reportovania dát © SITA Všetky práva vyhradené.

28. novembra 2018

Odporúčané články