Deficit štátneho rozpočtu prekročil miliardu eur

Hoci schodok štátneho rozpočtu v piatom mesiaci tohto roka stúpol o vyše 465 mil. eur, medziročne je ešte stále nižší.BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Štát hospodáril po piatich mesiacoch tohto roka so schodkom na úrovni 1,112 mld. eur. V samotnom máji tak deficit štátneho rozpočtu vzrástol o vyše 465 mil. eur. Napriek tomu však bol stále medziročne nižší o 415,1 mil. eur, resp. o 27,2 %. Celkové príjmy štátneho rozpočtu za päť mesiacov medziročne stúpli o 2,7 % na 5,094 mld. eur, kým výdavky naopak klesli o 4,3 % na 6,206 mld. eur. Na celý rok 2016 sa pritom rozpočtujú príjmy na úrovni 14,277 mld. eur, výdavky 16,247 mld. eur a deficit 1,97 mld. eur.

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených ministerstvom financií, daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť celkových príjmov štátu, v sledovanom období medziročne stúpli o 7,1 % na 4,186 mld. eur. Pozitívny vývoj bol podľa rezortu financií zaznamenaný takmer pri všetkých daniach. Konkrétne pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 224,9 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 35,2 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7 mil. eur a pri dani z pridanej hodnoty vo výške 4,1 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov eviduje ministerstvo financií medziročný nárast príjmov z rozpočtu Európskej únie o 42,7 mil. eur, resp. o 7,9 %. Ďalšie príjmy štátneho rozpočtu naopak medziročne klesli o 48,1 mil. eur, teda o 13,3 %. „Kapitálové príjmy sú medziročne nižšie o 2 mil. eur. Príjmy z grantov, ako aj úrokové príjmy sú medziročne nižšie o 5,4 mil. eur, resp. 1,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku zaznamenali medziročný pokles o 0,5 mil. eur,“ konštatuje v komentári rezort financií.

Na strane výdavkov eviduje štát medziročný pokles výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 69,6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov sa zaznamenal medziročný pokles o 163 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 43,7 mil. eur. „Platba do rozpočtu Európskej únie zaznamenala medziročný pokles o 75,1 mil. eur,“ dodáva ministerstvo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

1. júna 2016

Odporúčané články