Delegácia z Havířova našla inšpiráciu v župnom hydrocentre

BRATSISLAVA 6. marca 2016 (WBN/PR) – Zástupcovia bratislavskej župy dnes na pôde zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus v Bratislave privítali hostí zo štatutárneho mesta v SliezskuHavířov. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností pri budovaní Hydrocentra s vedením DSS i BSK, ktoré v súčasnosti pôsobí už ako komplexné centrum.

„Pomohli sme nielen toto centrum vybudovať, ale Bratislavský samosprávny kraj sa významnou mierou podieľa aj na financovaní tohto zariadenia. Hydrocentrum považujeme za špičkové centrum a teší nás, že môže byť inšpiráciou aj pre iné mestá. Je dôležité podporovať takého zariadenia fungujúce na princípe komunitnej rehabilitácie, ktoré slúži pre všetky skupiny znevýhodnených občanov a všetky generačné skupiny,“ povedala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

Priateľského stretnutia sa zúčastnili vicežupanka BSK Gabriella Németh, Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK, primátor mesta Havířov Daniel Pawlas, Ivan Bureš, námestník primátora pre hospodársky rozvoj, Viera Horváthová, riaditeľka základnej školy, 1. Mája v Havířove ako aj zástupcovia Hydrocentra DSS Gaudeamus.

Česká strana sa prišla inšpirovať bratislavským Hydrocentrom, nabrať podnety, skúsenosti s jeho budovaním, realizáciou až po samotné prevádzkovanie a takisto prezrieť si priestory.

„Uvažujeme o vybudovaní takéhoto podobného zariadenia. Sme síce najmladším mestom Českej republiky, ale tretina obyvateľstva Havířova je v seniorskom veku. Chceli by sme im aj takouto cestou trocha uľahčiť život a pridanou hodnotou by bolo aj prepojenie viacerých cieľových skupín ako napr. mladým a seniorov, zdravých a hendikepovaných na jednom mieste, tak ako je to aj tu u vás“, prezradil svoju predstavu primátor Havířova Daniel Pawlas.

Domov sociálnych služieb Gaudeamus v Bratislave od roku 2010 prevádzkuje Komplexné centrum hydroterapie, v rámci ktorého bola vybudovaná nová bazénová hala. Projekt „Komplexné centrum hydroterapie“ bol financovaný grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho realizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj a kľúčovým zahraničným partnerom bola Základná škola v Havířove.

V súčasnosti patri Komplexné centrum hydroterapie k zariadeniam, ktoré sa vyznačujú rodinným prostredím, komplexnými službami a najčistejšou vodou. K dispozícii sú tri moderné bazény. K pôvodnému trojdráhovému pribudol 25metrový šesťdráhový bazén a podnetový bazén s vyššou teplotou vody za účelom vykonávania hydroterapie. Centrum slúži nielen klientom zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK, ale i verejnosti všetkých vekových skupín a takisto pre športovú prípravu slovenských talentov v plávaní. Početnú skupinu návštevníkov tvoria aj seniori.

Po piatich rokoch fungovania sa zariadenie teší veľkej obľube, čo potvrdzuje i nárast návštevnosti počas roka 2015 o vyše 100 percent. V mesiaci november 2015 bol zaznamenaný rekord v počte vstupov do Komplexného centra hydroterapie, ktorý dosiahol 9289 vstupov.

Bratislavská župa realizovala pilotný projekt, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu zdravotne znevýhodnených občanov a podmienok pre kvalitné a efektívne poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti v meste Bratislava a zvýšenie úrovne života klientov so špeciálnymi potrebami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

6. marca 2016

Odporúčané články