DKV: dopravcovia musia vo Francúzsku dodržať minimálnu mzdu

BRATISLAVA 4. augusta (WBN/PR) – Po Nemecku musia slovenskí dopravcovia dodržiavať minimálnu mzdu aj vo Francúzsku. Od júla musia mať všetci profesionálni vodiči pri sebe potvrdenie o vyslaní zamestnanca a pracovnú zmluvu.

Francúzsko prichádza ako druhá krajina po Nemecku so súborom požiadaviek pre zahraničných dopravcov. Tieto povinnosti sú definované v novom zákone o podpore rastu, ekonomických aktivít a rovnakých príležitostí, známym pod označením Loi Macron.

Jednou z požiadaviek je rovnaká minimálna mzda pre francúzskych i zahraničných profesionálnych vodičov. „Pre dopravcov táto povinnosť znamená nielen nutnosť vybaviť svojich zamestnancov potrebnými dokumentmi, ale zároveň určiť kontaktnú osobu na francúzskom území, poverenú komunikáciou s miestnymi úradmi. Spoločnosť DKV sa rozhodla vyjsť svojim zákazníkom v ústrety a ponúknuť im pomoc ako s vyplňovaním príslušných formulárov, tak so zaistením splnomocneného zástupcu priamo vo Francúzsku,“ hovorí Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

Nová legislatívna úprava je platná od júla a vzťahuje sa na profesionálnych vodičov zahraničných dopravcov prevážajúcich do/z Francúzska tovar alebo osoby, vrátane kabotáže. Jej cieľom je zabezpečiť porovnateľné pracovné a sociálne podmienky, aké majú francúzski vodiči. Okrem minimálnej mzdy sa toto opatrenie týka aj pracovného času, predpísanej doby odpočinku, práce nadčas a ochrany zdravia pri práci. Zákon sa nevzťahuje na tranzitnú dopravu ani na SZČO.

Všetci vodiči, ktorí prekročia hranice a spadajú do príslušnej skupiny, musia byť vybavení potvrdením o vyslaní zamestnanca a pracovnou zmluvou. V nej majú byť uvedené základné údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, číslo v národnom elektronickom registri dopravných firiem, hodinová sadzba mzdy v eurách a spôsob preplatenia výdavkov spojených s cestou (napr. diéty a ubytovanie). Výpočet miezd a ich výplatu budú francúzske úrady kontrolovať. Výšku miezd stanovuje národná kolektívna zmluva pre cestnú dopravu. Ďalšie dokumenty musí mať k dispozícii zamestnávateľ a ním určená kontaktná osoba na francúzskom území, poverená komunikáciou s francúzskymi úradmi. Podrobnosti k povinnostiam nájdete tu.

Pokiaľ nemá vodič pri sebe potvrdenie o vyslaní alebo nebolo správne vystavené, môže byť zamestnávateľovi udelená pokuta až 750 eur. Ak nie je k dispozícii pracovná zmluva v kabíne vozidla alebo chýba francúzsky preklad dohody o vyslaní v rámci skupiny, hrozí zamestnávateľovi pokuta až 450 eur. Nevystavenie potvrdenie alebo neurčenie zástupcu vo Francúzsku môže zamestnávateľa vyjsť aj na 2 000 eur na jedného zamestnanca.

DKV Euro Service: popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov

DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave nespočetné množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u 60 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek, a tiež služby jednorazovej úhrady mýta alebo vratky dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.
DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva vyše 700 pracovníkov po celej Európe a v roku 2015 dosiahla obrat 5,8 miliárd eur. V minulom roku bolo v obehu približne 2,5 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u viac ako 120 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV už po jedenásty krát za sebou vyhlásená „Najlepšou značkou“ v kategórii palivových a servisných kariet.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

4. augusta 2016

Odporúčané články