Na pasívne fajčenie zomierajú ročne státisíce ľudí

Fajčenie je zároveň je štvrtým najvážnejším rizikovým faktorom chorobnosti na svete. ŽENEVA/BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Motto Svetového dňa bez tabaku, ktorý pripadá na 31. mája, v roku 2016 znie: Pripravte sa na neutrálne (štandardizované) balenie tabakových výrobkov.

Ako ďalej informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojej webovej stránke, neutrálne balenie tabakových výrobkov je dôležitým opatrením na zníženie dopytu, keďže tieto výrobky stratia zo svojej atraktivity, ďalej sa zníži používanie neutrálneho balenia na reklamu a na podporu predaja tabakových produktov, obmedzuje sa týmto opatrením klamlivé zobrazenie na etiketách a na balení a, naopak, zvyšuje sa varovanie zdravotného charakteru.

Odporúčame:

Škatuľky cigariet sa zmenia. Donútia vás prestať fajčiť?

Nikotín je vysoko návyková látka

V súlade s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole fajčenia by jednotlivé štáty mali zaviesť do praxe systém opatrení na obmedzenie spotreby tabaku a tabakových výrobkov. Rámcový dohovor o kontrole fajčenia sa v roku 2011 stal prvým svetovým nástrojom v boji proti tabakizmu a WHO vtedy dohovor predstavila pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.

WHO každoročne v spojitosti s 31. májom poukazuje na jednu problematiku v oblasti kontroly fajčenia a tabakizmu. Každý rok na pasívne fajčenie zomiera cez 600.000 ľudí na svete. Zároveň je štvrtým najvážnejším rizikovým faktorom chorobnosti na svete. Preto sa WHO od roku 1987, keď zaviedla Svetový deň bez tabaku, púšťa do zápasu proti fajčiarskej epidémii. Požívanie tabakových výrobkov patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať. Nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky – najčastejšie v podobe cigariet – pred dovŕšením 18. roku života.

Cigaretový dym obsahuje 4000 rôznych látok

Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdili mnohé prieskumy, ktoré sa uskutočnili aj na Slovensku. Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie. Z nich vyše 60 dokázateľne poškodzuje organizmus človeka.

Na Slovensku sa 1. júla 2013 stala účinnou novela Zákona o ochrane nefajčiarov. Zákonom z roku 2013 sa zmenil a doplnil zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroje: www.who.int, www.uvzsr.sk, www.zbierka.sk/sk/predpisy/142-2013-z-z.p-35176.pdf, www.ruvzpb.szm.com/data/377_2004_2.pdf, www.epi.sk/legislativna-zmena/Novela-zakona-o-ochrane-nefajciarov-uci nna-od-1-jula-2013.aspx

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. mája 2016

Odporúčané články