Päť slovenských vedkýň sa zúčastní na prestížnej letnej škole o malých modulárnych reaktoroch

527864_newcleo_summerschool_post3 676x676.jpg

19.6.2024 (SITA.sk) –
Slovensko bude mať zastúpenie na 2. ročníku prestížnej Medzinárodnej letnej školy organizovanej Polytechnickou univerzitou Miláno a Európskou sieťou pre vzdelávanie v oblasti jadra

Slovensko bude mať zastúpenie na prestížnej 2. Medzinárodnej letnej škole o malých modulárnych reaktoroch a pokročilých jadrových reaktoroch, ktorú organizuje Polytechnická univerzita v Miláne pre talentovaných študentov, doktorandov a mladých výskumníkov z celej Európy. Na podujatí sa v termíne 24. do 28. júna 2024 zúčastní päť slovenských študentiek a doktorandiek. Ich účasť finančne podporila spoločnosť newcleo pôsobiaca vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku a Švajčiarsku, ktorá sa zameriava na vývoj malých modulárnych reaktorov, konkrétne pokročilých jadrových reaktorov IV. generácie.

Slovensko potrebuje mladých odborníkov v oblasti jadra

Letnú školu organizujú spoločne Polytechnická univerzita a Európska sieť pre vzdelávanie v oblasti jadra (European Nuclear Education Network ENEN). Ide o podujatie pre mladé talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti jadrovej vedy, inžinierstva a technológií malých modulárnych a pokročilých jadrových reaktorov.

„Na vybudovanie moderných jadrových reaktorov v celej Európe sa musia všetky zainteresované strany zamerať na mladšie generácie a zatraktívniť všetky jadrové vedy pre študentov. Sme hrdí na to, že môžeme podporou účasti na prestížnej letnej škole prispieť k tomuto širšiemu cieľu v prospech celého sektora,“ povedal Stefano Buono, CEO spoločnosti newcleo.

O účasť sa uchádzalo viacero motivovaných a kvalitných kandidátov, z ktorých zástupcovia spoločnosti newcleo vybrali päť účastníčok. „Obzvlášť nás teší, že všetkých päť miest vo finálnom výbere obsadili ženy. Je to dôkaz, že oblasť jadrovej vedy a energetiky má široký potenciál prilákať talenty,“ uviedol Miroslav Šarišský, globálny riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti newcleo.

„Veľmi oceňujem, že mladí slovenskí odborníci v oblasti jadrovej vedy dostanú príležitosť diskutovať s poprednými odborníkmi na malé modulárne a pokročilé reaktory. Je to oblasť, ktorá má aj pre Slovensko veľkú perspektívu nielen pri výrobe energie, ale aj produkcii tepla pre priemysel,“ hovorí Martin Venhart, podpredseda SAV a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Štyri doktorandky a jedna študentka

Väčšina účastníčok aktuálne postgraduálne študuje alebo už pracuje na vedeckých projektoch napríklad v Slovenskej akadémii vied. Medzi Slovenkami, ktoré pocestujú do Talianska, je však aj študentka 5. ročníka magisterského štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Zaujímavosťou je, že väčšina vedkýň, ktoré sa zúčastnia na letnej škole, sa venuje oblasti jadrovej chémie.

„V rámci štúdia na univerzite sa málo času venuje perspektívnej oblasti, akou sú malé modulárne reaktory, ktoré existujú vo viacerých dizajnoch a je v nich palivo štiepené neutrónmi s rôznou energiou. Som rada, že na letnej škole si rozšírim znalosti práve o tejto oblasti,“ hovorí Monika Bírová, študentka doktorandského štúdia na Fyzikálnom ústave SAV a jedna z vybraných účastníčok letnej školy.

O spoločnosti newcleo

Spoločnosť newcleo, ktorá je financovaná zo súkromných zdrojov, bola založená v roku 2021 a odvtedy získala celkovo 400 miliónov EUR, aby sa stala inovátorom v oblasti jadrovej energie. Jej poslaním je vyrábať bezpečnú, čistú, cenovo dostupnú a prakticky nevyčerpateľnú energiu pre svet prostredníctvom radikálne inovatívnej kombinácie existujúcich, dostupných technológií.

Spoločnosť newcleo využíva tridsať rokov výskumných a vývojových skúseností v oblasti rýchlych, kovmi chladených reaktorov a systémov chladenia kvapalným olovom a náš vrcholový manažment a tím sa môže pochváliť stovkami rokov kumulovaných praktických skúseností.

newcleo má približne 700 vysokokvalifikovaných zamestnancov vo Francúzsku, Veľkej Británii a Taliansku a disponuje obchodnými, vedeckými, prevádzkovými a priemyselnými výrobnými kapacitami vo vertikálne integrovanom modeli, ktorý je navrhnutý tak, aby splnil svoj ambiciózny časový plán uvedenia na trh.

Technológia spoločnosti newcleo, ktorá väčšinou pracuje s inovatívnym prístupom k už využívaným vedeckým a vývojovým riešeniam, rieši rovnako dobre tri kľúčové výzvy jadrovej energetiky: odpad, bezpečnosť a náklady.

Odpad: rýchle reaktory sú schopné efektívne „spaľovať“ (t. j. štiepiť) ochudobnený urán, plutónium a minoritné aktinoidy. Pri využívaní paliva MOX vyrobeného z prepracovaného jadrového odpadu reaktory newcleo nielenže zabezpečujú udržateľnosť uzavretím palivového cyklu, ale dokážu tiež zvýšiť energetickú nezávislosť.
Bezpečnosť: olovom chladené reaktory pracujú pri atmosférickom tlaku. Vlastnosti olova (tepelná kapacita a vodivosť, bod varu, chemická inertnosť, tieniace vlastnosti) spolu s pasívnymi bezpečnostnými systémami newcleo zabezpečujú veľmi vysokú úroveň bezpečnosti.
Náklady: konštrukcia reaktora spoločnosti newcleo prešla za posledných 20 rokov optimalizáciou a výsledkom je koncepcia ultrakompaktného a prenosného modulu s výkonom 200 MWe s vylepšenou energetickou hustotou v porovnaní s inými technológiami. Náklady sú nízke vďaka jednoduchosti, kompaktnosti, modularite, prevádzke pri atmosférickom tlaku a zvýšenej výstupnej teplote.

Spoločnosť newcleo tiež pracuje na významných investíciách do výroby paliva MOX vo vyspelých krajinách, čo je krok smerujúci k využitiu energie z vyhoretých palivových tyčí ako v súčasnosti vedľajšieho produktu jadrového priemyslu.

Spoločnosť newcleo je pripravená vyvinúť nový, udržateľný a úplne bezpečný spôsob výroby jadrovej energie, ktorý pomôže ľudstvu dosiahnuť nulové emisie a zmierniť globálne otepľovanie.

Viac informácií na www.newcleo.com.

Informačný servis

Viac k témam: letná škola, Medzinárodná letná škola, PR
Zdroj: SITA.sk – Päť slovenských vedkýň sa zúčastní na prestížnej letnej škole o malých modulárnych reaktoroch © SITA Všetky práva vyhradené.

19. júna 2024

Odporúčané články