Polygrafický test vyšetrovateľky Santusovej z policajnej inšpekcie nebol dokončený, podľa expertov musí pokračovať

439402_gettyimages 1180956544 min 676x451.jpg

21.10.2021 (Webnoviny.sk) – Polygrafický test vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) nebol dokončený, preto je nevyhnutné vo vyšetrení pokračovať.

Skonštatovalo to Oddelenie aplikovanej psychofyziológie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) v reakcii na medializované informácie.

Potvrdila takmer všetky podozrenia

Santusová mala podľa troch pracovníkov KEÚ PZ pred samotným testovaním uviesť niekoľko závažných informácií týkajúcich sa konkrétnych podozrení na jej osobu. Stanovisko poskytla hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.

„Pani Santusová, podľa názoru pracovníkov KEÚ PZ, takmer všetky podozrenia potvrdila s odôvodnením, že takéto konanie ona považuje za správne, napomáhajúce jej vyšetrovaniu (všetky uvedené skutočnosti sú zachytené na videozázname uloženom na NBÚ). Pracovníčka NBÚ, ktorá taktiež vyšetrenie pozorovala, skonštatovala, že uvedené vyhlásenia Santusovej sú natoľko závažné, že keby išlo o jej bezpečnostnú previerku, vo vyšetrení na polygrafe by sa už nepokračovalo,“ uviedlo v stanovisku KEÚ PZ.

Na finálnom vyhodnotení testu zo 7. októbra sa zúčastnili dvaja pracovníci KEÚ PZ a taktiež pracovníci NBÚ.

Ako zdôraznili, pracovníci bezpečnostného úradu boli s hodnoteniami policajných expertov oboznámení hneď po vykonaní vyšetrenia. Pracovníci KEÚ PZ ale neboli oboznámení s hodnoteniami pracovníkov NBÚ.

Neuviedli dôležité informácie

„Avšak podľa vyhotovenej správy z vyšetrenia zrejme dospeli k rovnakému výsledku ako pracovníci KEÚ PZ, ktorý však nekorešponduje s medializovanými informáciami ohľadom jej výsledkov vyšetrenia na NBÚ,“ doplnil KEÚ PZ.

Priebeh vyšetrenia pracovníci KEÚ PZ niekoľkokrát namietali z dôvodu, že by bolo potrebné v testovaní pokračovať. V štádiu, keď pracovníčka NBÚ vyšetrenie ukončila, bolo toto vyšetrenie z ich pohľadu nedokončené.

„Na vypracovaní správy z vyšetrenia sa pracovníci KEÚ PZ nijakým spôsobom nepodieľali. Po vypracovaní správy z vyšetrenia pracovníkmi NBÚ dňa 13. októbra pracovníčka NBÚ túto správu priniesla na podpis pracovníkom KEÚ PZ. Danú správu pracovníci KEÚ PZ odmietli, pretože v nej neboli uvedené dôležité informácie, ktoré boli povedané zo strany Santusovej pred testovaním a majú zásadný vplyv na výsledok vyšetrenia,“ pokračovali policajní experti.

Bezpečnostný úrad následne správu prepracoval a 14. októbra ju priniesla špecialistka NBÚ na podpis. V prepracovanej správe zohľadnili niektoré výhrady KEÚ PZ.

Administratívna chyba v správe

Neboli však podľa kriminalistického a expertízneho ústavu ani zďaleka v takom rozsahu, ako v prípade, ak by vyšetrenie vykonali oni.

„Vzhľadom na to, že zásadné informácie boli v správe uvedené, správa bola pracovníkmi KEÚ PZ podpísaná,“ zdôraznili.

Následne 15. októbra pracovníčka NBÚ telefonicky kontaktovala pracovníkov KEÚ PZ, že pre administratívnu chybu v správe je potrebné správu opätovne podpísať.

„Trvala na tom, že je nevyhnutné podpísať to v daný deň. Napriek tomu, že jeden z pracovníkov KEÚ PZ bol zo zdravotných dôvodov mimo pracoviska, bola ochotná ho vyhľadať aj v mieste bydliska, pretože to nemohlo počkať do nasledujúceho pondelka,“ uzavrelo v stanovisku KEÚ PZ.

Viac k témam: Detektor lži, polygrafický test
Zdroj: Webnoviny.sk – Polygrafický test vyšetrovateľky Santusovej z policajnej inšpekcie nebol dokončený, podľa expertov musí pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.

21. októbra 2021

Odporúčané články