Poslancov čaká posledná schôdza v roku 2018, prerokujú pakt o migrácii aj štátny rozpočet

394420_3j2a7821 676x451.jpg

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Posledná schôdza Národnej rady SR v tomto roku sa začne v utorok. Poslanci budú opätovne rokovať o piatich zákonoch, ktoré vrátil prezident Andrej Kiska, ďalej o 19 vládnych návrhoch a 43 poslaneckých návrhoch zákonov.

Predmetom rokovania bude aj návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 a poslancov čakajú troje personálne voľby. Vo štvrtok 6. decembra po predpoludňajšom hlasovaní vystúpi v pléne predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček, ktorý prijal pozvanie predsedu NR SR Andreja Danka.

Päť vrátených zákonov

V úvode schôdze sa budú zákonodarcovia zaoberať štyrmi zákonmi, ktoré parlamentu vrátil na opätovné prerokovanie prezident Andrej Kiska. Prezident nepodpísal novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach a vrátil ju s pripomienkami poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie.

Viaceré ustanovenia zákona podľa názoru prezidenta neprimerane a neodôvodnene zasahujú do ústavného práva občanov Slovenskej republiky zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.

„Ústava SR hovorí jednoznačne. Toto právo možno obmedziť len ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Iné dôvody ústava nepripúšťa,“ zdôraznil prezident Kiska.

Zákonodarca neuviedol žiadne skutkové alebo právne okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že obmedzenia, ktoré zákon zavádza, sú odôvodnené a primerané. Prezident je presvedčený, že viaceré otázky a problémy fungovania politických strán na Slovensku by mali byť podrobené dôkladnejšej diskusii.

Register mimovládnych organizácií

Prezident Andrej Kiska vetoval aj zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Podľa hlavy štátu je rozsah požadovaných informácií vo verejne prístupnej časti registra mimovládnych neziskových organizácií neprimerane široký.

Zaradenie dátumu narodenia fyzickej osoby je podľa neho neprimeraným zásahom do ochrany osobných údajov, ktorý nemá opodstatnenie. Ide o citlivý osobný údaj a v spojení s ostatnými údajmi ľahko zneužiteľný. Poslancom Národnej rady SR prezident navrhol zapracovať do nového znenia zákona jeho pripomienky, keďže podľa neho niektoré ustanovenia sú v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov.

„Domnievam sa, že je to v priamom rozpore s príslušným nariadením EÚ, a tým aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z jej členstva v únii,“ zdôraznil prezident Kiska.

Antisemitizmus a pakt o migrácii

Následne poslancov čaká rokovanie o návrhu predsedu NR SR Danka na prijatie uznesenia k pracovnej definícii antisemitizmu a návrh uznesenia z dielne poslancov Slovenskej národnej strany na zaujatie nesúhlasného stanoviska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

Do prvého čítania poslanci predložili 29 návrhov zákonov a ďalších 14 poslaneckých návrhov sa bude prerokúvať v druhom čítaní. Poslanci budú zároveň na tejto schôdzi voliť aj troch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Uskutoční sa opakovaná voľba člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a opakovaná voľba štyroch členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Poslanecké grémium rozhodlo o úprave časov rokovania počas 38. schôdze. Plénum by malo zasadať do 20:00 s hodinovou obednou prestávkou od 13:00 do 14:00, s výnimkou rokovania v piatok, keď sa rokovanie ukončí o 14:00. Poslanci by mali rokovať aj v pondelok, ktorý štandardne nie je rokovacím dňom, konkrétne v dňoch 3. a 10. decembra od 10:00.

Zástupcovia poslaneckých klubov sa na grémiu dohodli, že hlasovať sa nebude v piatok 30. novembra a v piatok 7. decembra, a taktiež v pondelok 3. decembra a 10. decembra. Uvedené zmeny v postupe rokovania bude však v úvode schôdze schvaľovať ešte samotné plénum.

Viac k témam: Andrej Kiska, antisemitizmus, Národná rada SR, pakt o migrácii, štátny rozpočet
Zdroj: Webnoviny.sk – Poslancov čaká posledná schôdza v roku 2018, prerokujú pakt o migrácii aj štátny rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.

27. novembra 2018

Odporúčané články