Prijímanie pracovníkov z tretích krajín môže byť ľahšie, návrh prerokujú v skrátenom konaní

362229_zamestnanost praca 676x451.jpg

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) – Parlament schválil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o službách zamestnanosti.

Poslanci tak vládny návrh novely zákona, ktorou sa má spružniť systém príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko, prerokujú v druhom a treťom čítaní už na aktuálnej schôdzi.

Novela zákona má od začiatku budúceho roka zaviesť opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku.

Hlásenie voľných pracovných miest

V zákone o službách zamestnanosti sa má pre zamestnávateľov zaviesť povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce s tým, že by zákon stanovoval maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Ďalšou navrhovanou zmenou je zvýšenie periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú.

Novela zákona o službách zamestnanosti tiež upravuje podporné doklady predkladané k žiadosti, a to najmä doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.

Skracujú sa lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozširujú sa možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Dĺžka preverovaného obdobia

Rezort práce tiež navrhuje zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

V zákone o pobyte cudzincov sa majú od začiatku budúceho roka skrátiť lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na zamestnanie z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. Prehodnotiť sa má aj počet podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu.

Zavádzajú sa nové povinnosti niektorým inštitúciám s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte a zmeniť sa má miestna príslušnosť na prijatie žiadosti o prechodný pobyt a konanie vo veci.

Viac k témam: Národná rada SR, nezamestnanosť v SR, zamestnanosť na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Prijímanie pracovníkov z tretích krajín môže byť ľahšie, návrh prerokujú v skrátenom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.

29. novembra 2018

Odporúčané články