Rada EÚ sa dohodla na pozícii k rozpočtu na budúci rok

Rada chce vynaložiť značnú časť budúcoročného rozpočtu EÚ na opatrenia na podporu inteligentného a inkluzívneho rastu.

BRATISLAVA 20. júla (WebNoviny.sk) – Výbor stálych predstaviteľov Rady EÚ sa v stredu dohodol na svojej pozícii, ktorú bude prezentovať počas nadchádzajúcich rokovaní s Európskym parlamentom o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017.

Pozícia rady dohodnutá na základe kompromisného znenia slovenského predsedníctva dosahuje 156,38 mld. eur v záväzkoch a 133,79 mld. eur v platbách. V porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0,9 % a zníženie platieb o 7 %. K výraznému zníženiu celkových platieb dochádza najmä preto, lebo sa skončilo vykonávanie programov z viacročného finančného rámca EÚ na roky 2007 – 2013 a nové programy sa ešte naplno nerozbehli. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Pomoc štátom, ktoré zastavujú migračné toky

Rada chce vynaložiť značnú časť budúcoročného rozpočtu EÚ na opatrenia na podporu inteligentného a inkluzívneho rastu, a to v objeme 74,3 mld. eur v záväzkoch a 56,1 mld. eur v platbách.

Opatrenia financované v rámci tohto okruhu zahŕňajú napríklad program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, na ktorý sa vynaloží 10,2 mld. eur v záväzkoch a 10,1 mld. eur v platbách. Rada chce, aby sa v rámci rozpočtu EÚ zachovala vysoká úroveň podpory, ktorú poskytuje od roku 2015 na pomoc členským štátom, ktoré zastavujú migračné toky, chránia vonkajšie hranice EÚ a bojujú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. V pozícii rady sa vyčleňuje 5,2 mld. eur v záväzkoch na osobitné výdavky spojené s migráciou.

Na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ pozícia rady zahŕňa 738,6 mil. eur v záväzkoch a 747,7 mil. eur v platbách vyčlenených na Fond pre vnútornú bezpečnosť. V porovnaní s rokom 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 14,4 % a zvýšenie platieb o 89,3 %. Pomôže to ešte viac posilniť policajnú spoluprácu, predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a boj proti nej, ako aj krízové riadenie.

Zníženie počtu zamestnancov

Rada pokračovala vo svojom úsilí skonsolidovať administratívne výdavky EÚ znížením počtu svojich zamestnancov v roku 2017. Od roku 2013 do roku 2017 rada zníži počet svojich zamestnancov o 5 %, čo predstavuje zrušenie celkovo 157 pracovných miest. Rada vyzýva všetky inštitúcie, aby sa snažili dosiahnuť cieľ, ktorým je zníženie počtu zamestnancov o 5 % do konca roku 2017.

Očakáva sa, že rada formálne prijme svoju pozíciu do polovice septembra. Táto pozícia bude slúžiť ako mandát pre slovenské predsedníctvo na rokovania s Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na rok 2017.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

20. júla 2016

Odporúčané články