Šimkovičovej ministerstvo spustilo hodnotenie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, zverejnilo aj zloženie komisií

525000_65536ee0a97f4286086239 676x450.jpg

23.5.2024 (SITA.sk) – Ministerstvo kultúry SR spustilo proces hodnotenia žiadostí v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), členov hodnotiacich komisií už vymenovalo.

Tie budú hodnotiť v tomto roku viac ako 992 projektových žiadostí. Informovala o tom vo štvrtok riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská.

Spravodlivé hodnotenie žiadostí

Ministerstvo tiež zverejnilo zloženie komisií, avšak bez uvedenia konkrétnych mien, iba s názvom zamestnávateľa či oblasťou pôsobenia.

Naším cieľom je zabezpečiť transparentné a spravodlivé hodnotenie všetkých žiadostí. Preto sme pristúpili k vymenovaniu členov hodnotiacich komisií a zverejnili ich odborné oblasti, ale nie mená, aby sme predišli možnému ovplyvňovaniu,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Týmto krokom chce podľa nej rezort posilniť dôveru verejnosti v proces, a zabezpečiť, že každý projekt bude posudzovaný objektívne a s najvyššou odbornou starostlivosťou.

Šesť podprogramov

Program OSSD je rozdelený do šiestich podprogramov, ktoré pokrývajú rôzne aspekty ochrany a revitalizácie kultúrneho dedičstva.

Ide o obnovu kultúrnych pamiatok, pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu, či obnovu historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave.

Rovnako sa program týka komplexnej obnovy pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, a reštaurovania kultúrnych pamiatok.

Plán opatrení

Na rok 2024 je v programe OSSD vyčlenených 9 miliónov eur. Ministerstvo informovalo, že v súlade s výsledkami vnútorného auditu a s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy prijalo Plán opatrení na odstránenie nedostatkov.

Schéma podľa rezortu umožní podporovať najmä projekty vedúce k úplnej a komplexnej obnove kultúrnych pamiatok, efektívne využitie verejných financií na projekty, ktoré sa definitívne a kompletne dokončia.

Priority ministerstva

Medzi priority ministerstva patria sakrálne stavby, objekty v pamiatkových zónach UNESCO a ďalšie kultúrne pamiatky po celom Slovensku.

Hoci na program OSSD pôjde menej financií ako minulý rok, viac ako 6 miliónov eur alokujeme na priamu adresnú podporu obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Tým zabezpečíme plnenie cieľov z Programového vyhlásenia vlády SR a aspoň čiastočne sa pokúsime zmierniť investičný dlh v rezorte kultúry,“ dodal generálny riaditeľ služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.

Viac k témam: Hodnotenie, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, Ministerka kultúry SR, Obnovme si svoj dom na rok 2024, Programové vyhlásenie vlády, Svetové dedičstvo UNESCO
Zdroj: SITA.sk – Šimkovičovej ministerstvo spustilo hodnotenie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, zverejnilo aj zloženie komisií © SITA Všetky práva vyhradené.

23. mája 2024

Odporúčané články