Skupina VÚB zvýšila medziročne objem úverov o viac ako 10 %

BRATISLAVA 14. marca (WBN/PR) – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zvýšila medziročne objem úverov o viac ako 10 % a opakovane dosiahla vynikajúce hospodárske výsledky.

„Rok 2015 bol náročný z pohľadu silnej konkurencie aj regulácie. Z pozície systémovo významnej banky sme sa k regulačným požiadavkám postavili zodpovedne. Napriek tomu skupina VÚB vykázala priaznivé obchodné výsledky a zvýšila ziskovosť pri zachovaní vynikajúcej kvality portfólia. Objem úverov skupiny VÚB vzrástol medziročne o 10,2 % a dosiahol hodnotu 9,1 mld. EUR, pričom sa pomer kvalitných úverov pohyboval na úrovni 94 %,” dodal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Skupina VÚB vykázala dobré výsledky aj z hľadiska efektívnosti znížením pomeru nákladov a výnosov na úroveň 47,8 %. Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB sa medziročne zvýšili o 1,7 % na 552,8 mil. EUR. Tento nárast je výsledkom výnosov z poplatkov a provízií z predaja a služieb, o ktoré sme zaznamenali zvýšený záujem. Celkové náklady sa znížili o 3 % a ustálili sa na úrovni 264,4 mil. EUR. Čistý prevádzkový zisk skupiny VÚB teda dosiahol 163,9 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,4 %.

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB ostáva aj naďalej silná a v roku 2015 dosiahla 16,30 %, čo spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100 %-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50 %) a VÚB Asset Management (podiel 40,55 %).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie v krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 193 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej zo 4 400 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 11,1 milióna klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu, Stredný východ a severnú Afriku, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 400 pobočkami a 8,3 milióna klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. marca 2016

Odporúčané články