Slovenskí vedci prispeli k boju proti tuberkulóze

Výskumníkom sa podarilo vyriešiť trojrozmernú štruktúru enzýmu PatA.
BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Vedcom z medzinárodného konzorcia s účasťou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa podarilo vyriešiť trojrozmernú štruktúru enzýmu PatA, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu dôležitých zložiek bunkového obalu patogénu Mycobacterium tuberculosis spôsobujúceho tuberkulózu. Na výskume sa veľkou mierou podieľali Zuzana Svetlíková-Palčeková, Jana Korduláková a Katarína Mikušová.

O významnom úspechu slovenských vedcov informoval aj časopis Nature Communications. Publikovaný článok je výsledkom spolupráce medzinárodného tímu vedeného Marcelom Guerinom zo španielskeho Bilbaa. Bratislavské laboratórium UK sa však acyltransferáze PatA venuje už pomerne dlho. „Bola to práve docentka Korduláková, ktorá ešte v roku 2003 počas svojho doktorandského štúdia odhalila funkciu tohto proteínu. Niekoľko rokov trvalo, kým sa podarilo vypracovať metodiku na získanie tohto proteínu v dostatočnej kvalite a kvantite pre účely kryštalizácie. Veľkou mierou k tomu prispela doktorka Svetlíková-Palčeková, tiež v rámci svojho doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK,“ priblížila Katarína Mikušová z výskumného tímu UK.

Spolupráca so španielskymi kolegami napokon priniesla prelom v tom, že na základe vyriešenej trojrozmernej štruktúry umožnila pochopiť fungovanie jedinečného enzýmu, ktorý pracuje na rozhraní plazmatickej membrány a bunkovej cytoplazmy na molekulovej úrovni. „Sme presvedčení, že práve odkrývanie biochemickej podstaty procesov, ktoré sa v mykobaktériách dejú, môže byť užitočné pre účinný boj proti týmto patogénom,“ dodala Mikušová.

Hoci na Slovensku je tuberkulóza pod kontrolou a s počtom 6,7 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov v roku 2014 sa radíme ku krajinám s nízkou incidenciou, z globálneho hľadiska ide o jedno z najvážnejších infekčných ochorení, ktorému podľahne každý deň až 4-tisíc ľudí. Cieľom vedcov z Laboratória biochémie mykobaktérií je naďalej skúmať nepoznané aspekty fyziológie tuberkulózy a svojím výskumom prispieť k hľadaniu nových liekov proti tomuto ochoreniu. „Výskum vedcov Prírodovedeckej fakulty UK nás posúva opäť o krok ďalej v boji proti tuberkulóze. Je tiež ukážkou dôležitosti medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce,“ vyzdvihol rektor UK Karol Mičieta.

Informácie agentúre SITA poskytla Andrea Földváryová z Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

9. apríla 2016

Odporúčané články