Slovensko dá na rozvojovú pomoc milióny eur

Na bilaterálnej rozvojovej spolupráci sa v tomto roku bude primárne podieľať šesť ministerstiev, a to ministerstvo zahraničných vecí, financií, vnútra, školstva, obrany a pôdohospodárstva.
BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Na oficiálnu rozvojovú spoluprácu (ODA) by tento rok Slovenská republika mala dať viac ako 77 miliónov eur. Z toho vynaloží viac ako 16 miliónov na bilaterálnu rozvojovú pomoc. Vyplýva to zo zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016. Materiál, ktorý predložilo ministerstvo zahraničných vecí, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako sa uvádza v dokumente, rok 2016 bude pre rozvojovú spoluprácu SR aj „rokom výziev na medzinárodnej úrovni“. Kľúčovou agendou pre humanitárnu pomoc bude migračná kríza, ktorá si vyžiadala zvýšenie úsilia doma aj v priamo dotknutých teritóriách. „Formálnym krokom v tomto smere je zaradenie Sýrie a susedných krajín Blízkeho a Stredného východu do zoznamu teritoriálnych priorít SlovakAid,“ dodal rezort. Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že rozvojová spolupráca sa tento rok bude riadiť novým zákonom, bude sa na nej primárne podieľať šesť ministerstiev, a to ministerstvo zahraničných vecí, financií, vnútra, školstva, obrany a pôdohospodárstva.

V tomto roku bude slovenská oficiálna rozvojová spolupráca v najväčšej miere smerovať do programových krajín, čiže do Moldavska, Kene a Afganistanu, a to hlavne do zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, vodného hospodárstva, dobrej správy vecí verejných a budovania inštitúcií občianskej spoločnosti. „K prioritám rozvojovej spolupráce SR budú patriť aj naďalej krajiny Východného partnerstva a západného Balkánu, kde bude kľúčovou oblasťou aktivít odovzdávanie transformačných a integračných skúseností,“ uvádza sa v dokumente.

Na materiálnu humanitárnu pomoc je v rozpočte MZV naplánovaných 600-tisíc eur. Pre Južný Sudán rezort vyčlenil 200-tisíc eur. Na projekty v Albánsku, v Bosne a Hercegovina a v Kosove je vyčlenených 300-tisíc eur a rovnaká suma by mala ísť aj na projekty v Gruzínsku. Vzhľadom na situáciu na Ukrajine pre túto krajinu vyčlenili 700-tisíc eur na rozvojovú a humanitárnu pomoc. Materiálnu pomoc Ukrajine zároveň poskytne podľa potrieb krajiny aj rezort vnútra.

V rozpočte ministerstva vnútra je na materiálnu humanitárnu pomoc plánovaných 100-tisíc eur. Takisto 790-tisíc rezort použije na misie a operácie krízového civilného manažmentu vedených EÚ, a to EULEX Kosovo, EUBAM Ukrajina a Moldavsko, EUMM Gruzínsko, EUPOL Afganistan a EUAM Ukrajina a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a to OBSE Macedónsko a OBSE Ukrajina. Na pomoc utečencom je alokovaná sumu 1 200 000 eur.

Ministerstvo obrany bude v tomto roku zabezpečovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu formou vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR s rozpočtom viac ako 300-tisíc eur. Desaťtisíc eur majú na humanitárne a rozvojové aktivity v rámci pôsobenia ozbrojených síl v krízových regiónoch sveta.

V roku 2016 takisto poskytne ministerstvo školstva vládne štipendiá pre 48 nových uchádzačov z rozvojových krajín a pre 176 študentov, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch na verejných vysokých školách. O štipendium sa môžu uchádzať študenti zo 14 krajín. Na vládne štipendiá je vyčlenených viac ako 1 880 000 eur. Súčasťou programu sú aj štipendiá vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Štipendiá sa od akademického roka 2017/2018 budú týkať aj študentov zo Sýrie. Od tohto roka nastúpia na desaťmesačný prípravný kurz slovenčiny a odbornej prípravy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. januára 2016

Odporúčané články