Slovensko v zdravotníctve zaostáva za okolitými krajinami

Podľa priebežnej správy o revízii výdavkov, ktorú zverejnilo ministerstvo financií, Česko, Poľsko a Maďarsko dosahujú v priemere o 15 % nižšiu úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti. Jednou z príčin je nízka efektívnosť slovenského zdravotníctva.
BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Slovensko dáva na zdravotníctvo viac ako okolité krajiny, vo výsledkoch však zaostáva. Konštatuje to Priebežná správa o revízii výdavkov v zdravotníctve v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Krajiny ako Česko, Poľsko a Maďarsko dosahujú v priemere o 15 % nižšiu úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti. Cieľom podľa zverejnenej správy je znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na úroveň priemeru spomínaných krajín (krajiny V3).


Jednou z príčin je nízka efektívnosť zdravotníctva

Jednou z príčin zaostávania je nízka efektívnosť slovenského zdravotníctva. „Ak by sa zvýšila na úroveň priemeru OECD, očakávaná dĺžka života na Slovensku by sa predĺžila o 3 mesiace, alebo by Slovensko mohlo dosiahnuť rovnakú dĺžku života pri výdavkoch nižších o 8 percent,“ píše sa v správe.

Revízia výdavkov na zdravotníctvo v objeme 5,3 % hrubého domáceho produktu (4,48 miliardy eur) ročne sa zameria na možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť. Tým sa identifikujú zdroje potrebné na nevyhnutné a zároveň efektívne investície do lôžkových zariadení (633 mil. eur za 4 roky). Tempo rastu celkových výdavkov na zdravotníctvo na najbližšie štyri roky pritom nepresiahne tempo rastu cien v ekonomike.

Projekt Hodnota za peniaze sa zameria na viaceré oblasti

Ako priblížil minister zdravotníctva Tomáš Drucker, rezort sa chce v projekte Hodnota za peniaze zamerať na viaceré oblasti, okrem iného aj na efektivitu nemocníc. Revízia výdavkov, ktorú má zabezpečiť spomínaný projekt, sa má týkať aj spotreby liekov, laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (SVaLZ). Ušetriť by sa podľa šéfa rezortu dalo aj v oblasti záchrannej zdravotnej služby, či zdravotných poisťovní.

Projekt Hodnota za peniaze, ku ktorému sa zaviazala vláda v programovom vyhlásení, má zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z jeho nástrojov je komplexná revízia väčšiny verejných výdavkov.

V tomto roku sa revízia zameriava na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy, ktoré spolu predstavujú viac ako 40 % výdavkov verejnej správy zo štátneho rozpočtu. Priebežná správa identifikuje oblasti, kde existuje najväčší priestor na zlepšenie efektívnosti. Finálna správa následne rozpracuje načrtnuté otázky, jej súčasťou budú opatrenia s akčným plánom ich plnenia. Vláda schváli revíziu spolu s rozpočtom verejnej správy do 15. októbra.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. júla 2016

Odporúčané články