Slovenskú hudbu musia hrať aj Expres, Fun rádio a Europa 2

Verejnoprávny Slovenský rozhlas, RTVS žiadal o výnimky pre štyri okruhy, dostal ich pre Rádio Devín, Rádio Patria a internetové Rádio Pyramída.BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes uzavrela všetky žiadosti na výnimky o hranie slovenskej hudby v rádiách. Dostala žiadosti od 13 vysielateľov na 16 rádií. Licenčná rada udelila výnimky ôsmim rádiám presne tak, ako o ne žiadali. Dvom rádiám vyhovela iba čiastočne. Všetky výnimky pritom platia do konca roka. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii sa totiž od 1. januára 2017 percentá na hranie slovenskej hudby zvýšia.

Rada zamietla žiadosti šiestim rádiám, medzi nimi i najpočúvanejším komerčným staniciam, ako sú Rádio Expres, Fun rádio a rádio Europa 2, ktoré patria do prvej päťky najpočúvanejších rádií. Rádio Jemné, ktoré popri spomínaných staniciach patrí medzi najpočúvanejšie, žiadosť o výnimku licenčnej rade neposlalo. Ak sú vysielatelia s rozhodnutím rady nespokojní, môžu sa obrátiť na Najvyšší súd SR, na dnešnej tlačovej besede o tom informoval predseda RVR Miloš Mistrík.

Mistrík zmenu nechcel komentovať

Mistrík časť novely zákona o vysielaní a retransmisii venovanú hraniu slovenskej hudby, ktorá platí od 1. apríla, komentovať nechcel. Podľa jeho slov je to otázka na zákonodarcov. Ako po tlačovej besede doplnil pre agentúru SITA, rada sa chce obrátiť na ministerstvo kultúry s návrhom na novelizáciu niektorých nedostatočne konkretizovaných bodov tejto časti zákona, napríklad k času, z ktorého sa počítajú percentá vysielania slovenskej hudby. Rada sa taktiež chce zapojiť do očakávanej prípravy nového zákona o vysielaní a retransmisii.

Licenčná rada udelila výnimky ôsmim rádiám v plnom rozsahu, ako žiadali. Z nich štyrom rádiám, ktoré sa špecializujú na rockovú hudbu a ktoré žiadali o výnimky v oboch oblastiach – na hranie slovenskej hudby a aj na hranie novej slovenskej hudby. Ido o Rádio Anténa Rock , Rádio One Rock, Aligator – Classic rock radio a Rocková republika. Retro stanica – Rádio Best FM nemusí podľa RVR vyhradiť zákonom určený podiel času novým slovenským hudobným dielam. Výnimky v plnom rozsahu tak, ako o ne žiadali, dostali tri okruhy Slovenského rozhlasu (SRo), RTVS. Rádio Devín a Rádio Patria dostali výnimky na obe oblasti, o ktoré žiadali a Rádio Pyramída tiež dostalo výnimku, a to na hranie novej slovenskej hudby.

Slovenskej rockovej hudby nie je dostatok

Predseda RVR Miloš Mistrík doplnil, že spomínané rádiá, ktoré dostali výnimky v plnom rozsahu, hrajú buď rockovú hudbu, ktorej nie je zo slovenskej scény pred rokom 1989 ale ani v súčasnosti dostatok, alebo majú veľmi špecifickú orientáciu. Rádio Pyramída je jedno z digitálnych rádií SRo, ktoré hrá programovo klasickú hudbu a RTVS ho spustil pri príležitosti 90. výročia rozhlasu a vysiela namiesto Rádia Klasika. Rádio Devín hrá prevažne klasickú hudbu a Patria je národnostný okruh SRo. Slovenský rozhlas, RTVS žiadal o výnimku na hranie slovenskej hudby a aj hranie novej hudby aj pre Rádio Regina, ktoré sa orientuje na hranie starších hitov či ľudovej hudby. Rádio Regina však výnimku nedostalo.

RVR čiastočne schválila výnimky dvom rádiám orientovaným na staršiu hudbu. Konkrétne Rádio One Retro a Rádio Vlna nemusia hrať novú slovenskú hudbu. Rada vôbec nevyhovela žiadostiam o výnimky od vysielateľov šiestich rádií, a to Rádia Expres, Fun rádia, rádia Europa 2, Rádia One, Rádia Košice a Rádia Regina.

Rada sa žiadosťami o výnimky začala zaoberať na svojom zasadnutí 22. marca, keď vypočula prvých sedem žiadateľov o výnimky. O udelenie výnimky z kvót na slovenské hudobné diela radu RVR požiadali títo vysielatelia: GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa Rock), Europa 2, a.s. (Europa 2), Rádio One Rock, s.r.o. (Rádio One Rock), Rádio Rock, s.r.o. (Rádio One Retro), Rádio One, s.r.o. (Rádio One), Corporate Legal, s. r. o. (Rádio Vlna), D.Expres, k.s. (Expres), Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM), Radio, a.s. (Fun Radio) a Marek Petráš (Rádio Košice), Radio ON s.r.o. (Aligator – Classic rock radio), C.S.M. group s.r.o. (Rocková republika) a RTVS (Rádio Devín, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina).

Povinnosť platí od 1. apríla

V rádiách vysielajúcich na Slovensku sa má hrať viac slovenskej hudby od piatka 1. apríla. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii. Podľa novely zákona „slovenské hudobné dielo“ je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. Zákon ďalej určuje, že slovenskej hudbe musia vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, vyhradiť tento rok najmenej 20 percent času vysielania hudobných diel za mesiac a od roku 2017 už 25 percent.

Vysielateľ na základe zákona, teda verejnoprávny Slovenský rozhlas (RTVS) má od 1. apríla vyčleniť domácej hudbe najmenej 30 percent času vysielania hudobných diel za mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby osobitne. Od budúceho roku sa to pre RTVS zvyšuje na 35 percent. Do podielu vysielania slovenských hudobných diel sa pritom podľa zákona budú počítať iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

„Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel,“ píše sa ďalej v zákone, ktorý za nové slovenské hudobné dielo považuje „hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

12. apríla 2016

Odporúčané články