Sociálna poisťovňa vypláca menej garančných dávok

Vlani poisťovňa vyplácala túto dávku priemerne mesačne 196 osobám, v januári až máji tohto roka priemerne mesačne 161 osobám.

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo počas prvých piatich mesiacov tohto roka priemerne mesačne 161 osôb. Je to menej ako v minulom roku, keďže vlani poisťovňa vyplácala túto dávku priemerne mesačne 196 osobám.

Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov Sociálna poisťovňa (SP) za január až máj vynaložila 1,23 mil. eur. Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia za päť mesiacov tohto roka predstavovala 1 536 eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení SP za január až máj tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. júla 2016

Odporúčané články