Sudcov trápia nezrozumiteľné odôvodnenia rozsudkov, môže to zmeniť digitalizácia

408378_sudca 1 676x451.jpg

23.10.2019 (Webnoviny.sk) – Ťažko zrozumiteľné odôvodnenia rozsudkov s vnútornými rozpormi patria medzi neduhy súdov na Slovensku. Ako odôvodňovanie súdnych rozsudkov zlepšiť, bolo hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala Justičná akadémia SR. Podľa jej riaditeľa Petra Hullu je totiž dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozsudku v demokratickom právnom štáte základnou podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu.„Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a adresáti rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať,“ zdôraznil Hulla.

Nekonzistentnosť rozhodovania súdov

Problémom je podľa Hullu najmä nekonzistentnosť rozhodovania súdov. Odôvodnenia bývajú vnútorne rozporné, pričom súd v odôvodnení uvádza argumenty, ktoré si navzájom odporujú.

Odôvodnenia často bývajú nezrozumiteľné a málo presvedčivé. Súd napríklad iba popíše skutkový stav prípadu, odcituje ustanovenia právneho predpisu a následne konštatuje, že preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Digitalizácia ako náprava

Vyše 80 sudcov zo Slovenska, Spojeného kráľovstva, Česka, Maďarska, Nemecka, Škótska a Rakúska sa na konferencii v Pezinku zhodli, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia by malo byť stručné, zrozumiteľné, presvedčivé a vykonateľné. Mnohí pritom zastávajú názor, že ak je rozhodnutie súdu nepochopiteľné, je to dôvod k neplatnosti verdiktu.

Jednou z možností na nápravu by mohol byť systém digitalizácie súdnych rozhodnutí, ktorý už zaviedli v Maďarsku. Zjednotenie súdnych rozsudkov pomocou centrálnej aplikácie tam slúži na pomoc pri písaní rozsudkov.

Viac k témam: sudcovia, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Sudcov trápia nezrozumiteľné odôvodnenia rozsudkov, môže to zmeniť digitalizácia © SITA Všetky práva vyhradené.

23. októbra 2019

Odporúčané články