Svet biznisu sa mení čoraz väčšmi. Čo s tým?

Tohtoročný 11. marec sa po devätnásty raz stal Európskym dňom mozgu. Týždeň od nasledujúceho pondelka zase vyhlásili za tzv. Brain Awareness Week. Zaoberať sa mozgom, jeho fungovaním a najmä snahou maximálne využiť neraz hlboko skrytý a nepoznaný potenciál, je však nielen aktuálnou, ale vzhľadom na neustále sa meniaci svet aj dôležitou témou. Aplikácia vedeckého poznania do rôznych oblastí života vrátane sveta biznisu prináša často zásadné zmeny, ktoré narúšajú zaužívané stereotypy fungovania a prispievajú k nárastu produktivity a ziskovosti.

„Ľudskému mozgu a jeho maximálnemu využitiu sa venujeme dlhodobo. Nie sme len pasívnym pozorovateľom, ktorý sleduje túto tému, ale naopak, aktívne aplikujeme poznatky neurovied do oblasti manažmentu a líderstva. Pred piatimi rokmi sme do našej metodológie hodnotenia manažérov (Context Driven Leadership Assessment) integrovali aj opis dôležitých atribútov mozgu vedúcich k nárastu výkonnosti manažérov. A sme radi, že celkom nedávno sme na slovenský trh priniesli svetovú novinku. Model i4 Neuroleader, ktorý na základe najnovších vedeckých poznatkov a ich aplikácie do manažérskej praxe vyvinula Silvia Damiano z austrálskeho The About My Brain Institute,“ povedal Igor Šulík, Managing Partner zo slovenského Amropu.

Svet biznisu a s ním aj pracovné prostredie sa mení a je čoraz zložitejšie – viac, ako sme si kedy dokázali predstaviť. Firmy, ktoré chcú v konkurenčnom boji uspieť, musia čeliť novým a často nepoznaným výzvam. Odborníci našli na neustále sa meniacu súčasnosť aj nový termín – podľa nich žijeme v tzv. VUCA WORLD (z angl. Volatile, Uncertain, Complex a Ambiguous – nestály, neistý, zložitý a nejednoznačný svet). Éru informácií a analýz v ňom strieda éra predstavivosti, v ktorej sa kreativita, nápady a myšlienky stávajú primárnymi tvorcami ekonomickej hodnoty. A to má obrovský vplyv na očakávania kladené na lídrov a ich kvality, ktoré nevyhnutne potrebujú, ak chcú v zmenenom svete uspieť.

Keď sa pozrieme na príbehy firiem, ktoré sa dnes často spomínajú, lebo sú iné a úspešné, ako napríklad Tesla, Uber, Airbnb a podobne, tak si uvedomíme, že fungujú v inej paradigme ako tradičné veľké firmy, z ktorých mnohé sa zjavne trápia, aby sa prispôsobili novej realite sveta. Viaceré trhy a biznisy sa v relatívne krátkom čase otriasajú kvôli ľuďom, ktorí sa už nastavili na éru predstavivosti, ktorú žijeme, a ktorí vo svojich firmách vybudovali kultúru, ktorá im umožňuje dosiahnuť nevídaný úspech aj v čase dnešného chaosu.

„Do témy líderstva treba vniesť novú perspektívu, ktorá účinnejším a nákladovo prijateľným spôsobom dokáže v ľuďoch rozvinúť vodcovské schopnosti. Dôležité je najprv identifikovať vnútorné predpoklady a potom nájsť spôsob, ako ich možno oveľa lepšie využívať. Náš model stavia na štyroch pilieroch – z nich pochádza aj názov i4: imaginácia, integrácia, inšpirácia a intuícia – a šestnástich kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Tým, že umožňuje zladiť myseľ so zdravým fungovaním celého organizmu, zároveň ukazuje, ako líder môže rozvinúť a posilniť svoje mentálne schopnosti, aby zvýšil svoju výkonnosť, vytváral rámec pre úspešnú spoluprácu v rámci rôznorodých tímov, podporil inovatívne myslenie na objavenie oblastí pre ďalší rast a podporil agilitu, čiže akcieschopnosť na prepojenie stratégie a jej implementácie,“ vysvetľuje Igor Šulík, ktorý je jediným certifikovaným partnerom i4 na Slovensku.

Dôsledná aplikácia týchto poznatkov vo firmách napomáha transformovať firemnú kultúru na kultúru priaznivú pre mozgy (tzv. brain friendly culture), ktorá uvoľňuje mozgový potenciál ľudí, ktorí vo firme pracujú. Vďaka tomu sa firmy stávajú inovatívnymi, výkonnými a úspešnými aj v dnešnom nestálom, neistom, zložitom a nejednoznačnom svete. Väčšina dnešných organizačných modelov ešte vždy nasleduje vzory z priemyselnej alebo informačnej éry. Vytvorenie tzv. brain friendly pracoviska, v ktorom sa jednotliví pracovníci môžu stať tvorcami alebo spolutvorcami toho, ako a kde chcú plniť pracovné zadania, aby ich mozgy dlhodobo podávali maximálny výkon, je to, čo bude v nasledujúcom období odlišovať najlepších od priemerných.

Viac k témam: aplikácia, biznis, výkonnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Svet biznisu sa mení čoraz väčšmi. Čo s tým? © SITA Všetky práva vyhradené.

13. marca 2017

Odporúčané články