Svetový deň spánku upozorňuje na spánkové poruchy dýchania

Problémy so spánkom predstavujú globálnu epidémiu, ktorá ohrozuje zdravie a kvalitu života 45 percent svetovej populácie, pričom Slováci nie sú výnimkou.
BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Cieľom tohtoročného Svetového dňa spánku, ktorý pripadá na 18. marca, je zvyšovať povedomie o spánkových poruchách a ich dopade na spoločnosť. Problémy so spánkom predstavujú globálnu epidémiu, ktorá ohrozuje zdravie a kvalitu života 45 percent svetovej populácie. „Častým problémom v našej populácii sú poruchy zaspávania a prebúdzanie zo spánku.

Častý a veľmi častý výskyt udáva 45 percent žien a 35 percent mužov. Pomerne často udávanými problémami sú aj ranná únava, denná spavosť a nechcený denný spánok, ktoré sú prítomné až u takmer tretiny populácie,“ opísal situáciu na Slovensku Robert Vyšehradský zo Spánkového laboratória Kliniky pneumológie a ftizeológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Vážnym problémom sú spánkové poruchy dýchania

Vážnym problémom sú spánkové poruchy dýchania, ktorých výskum zaznamenal počas uplynulých 40 rokov celosvetovo najväčší rozmach. Táto problematika je podľa odborníkov veľmi závažná epidemiologicky, ekonomicky aj spoločensky. „Odhaduje sa, že týmto typom poruchy trpí 4 až 8 percent dospelých mužov, u žien je prevalencia zhruba polovičná.

V roku 2003 naše pracovisko realizovalo epidemiologickú štúdiu, na základe ktorej možno predpokladať, že na Slovensku je cca 79-tisíc osôb trpiacich klinicky významnými spánkovými poruchami dýchania,“ upozornil v tejto súvislosti Vyšehradský. Ťažké formy spánkových porúch dýchania predstavujú pre postihnutých vysoké riziko závažných kardiovaskulárnych, endokrinologických a neuropsychických následkov. Ak totiž nie sú liečené, významne zvyšujú pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku, cievnych mozgových príhod, srdcového infarktu a porúch rytmu srdca. Zhoršujú tiež pamäťové a intelektové schopnosti, u mužov potenciu, prispievajú k rozvoju obezity a cukrovky a k mnohým ďalším problémom.

Prechodnú poruchu zažije každý

Prechodnú poruchu spánku zažije pravdepodobne počas svojho života každý. Ak však problémy so zaspávaním či predčasným prebúdzaním sa alebo iné poruchy spánku pretrvávajú bez zjavnej vonkajšej príčiny, akými sú napríklad hluk, svetlo či stres, viac ako týždeň, je vhodné navštíviť odborníka. „Problematikou spánku sa zaoberajú najmä psychiatri, prípadne neurológovia. Osobitnou kapitolou sú spomínané spánkové poruchy dýchania, na ich prítomnosť upozorní predovšetkým hlučné chrápanie, prerušované výpadkami chrápania – aj dýchania, trvajúcimi viac ako desať sekúnd. Obvykle je prítomná aj nadmerná denná ospalosť, nechcené zaspávanie pri bežných činnostiach.

Ak sa objavia takéto ťažkosti, žiadajte svojho praktického lekára, aby Vás poslal na vyšetrenie do spánkového laboratória,“ odporučil Vyšehradský. Riešenie týchto problémov však býva málokedy jednoduché a rýchle. Zvyčajne je to beh na dlhé trate, ktorý si vyžaduje vysokú odbornú erudíciu ošetrujúceho lekára, ale aj priamu angažovanosť pacienta a jeho aktívnu účasť na riešení problému. „Napriek tomu však môžeme súhlasiť s tým, že dobrý spánok je sen dosiahnuteľný pre všetkých,“ uzavrel, pričom odkázal na slogan tohtoročného Svetového dňa spánku, ktorý hovorí, že Dobrý spánok je dosiahnuteľný sen.

Informácie agentúre SITA poskytla vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave Andrea Földváryová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. marca 2016

Odporúčané články