Taiwan odmieta rozhodnutie súdu o Juhočínskom mori

BRATISLAVA 19. júla (WBN/PR) – Rozhodnutie tribunálu Stáleho rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní o Juhočínskom mori, ktoré zahŕňa ostrov Taiping v súostroví Nansha (Spratly), ktoré iniciovali Filipíny, je absolútne neakceptovateľné pre Čínsku republiku (Taiwan) a nie je právne záväzné pre národ, uviedol 12. júla minister zahraničných vecí David Tawei Lee.

„Existujú pre to dva hlavné dôvody,“ povedal Lee počas tlačovej konferencii v sídle Ministerstva zahraničných vecí v Taipei City. „Po prvé, Čínska republika je uvedená ako „Taiwanský úrad (pevninskej) Číny“, čo je nevhodné označenie, ktoré je ponižujúce pre postavenie Čínskej republiky (Taiwanu) ako suverénneho štátu.“

„Po druhé, ostrov Taiping nebol pôvodne zahrnutý v podaniach Filipín na rozhodcovskom súde. Avšak tribunál si svojvoľné rozšíril právomoc prehlásením ostrova Taiping ovládaným Čínskou republikou (Taiwanom) a ostatných hlavných častí súostrovia Nansha, ktoré kontrolujú Vietnam, Filipíny a Malajzia, za „skaly“, ktoré nevytvárajú výlučnú ekonomickú zónu.“

Podľa ministra zahraničných vecí tribunál rozhodcovského súdu oficiálne neprizval Čínsku republiku (Taiwan) na účasť v konaní, a ani si nevyžiadal názor Čínskej republiky (Taiwanu). „Preto nemá rozhodnutie žiaden právny účinok pre národ Čínskej republiky (Taiwanu).“

Minister Lee tiež opísal rozhodnutie ako vážne ohrozujúce právne postavenie ostrovov v Juhočínskom mori, nad ktorými vykonáva Čínska republika (Taiwan) zvrchovanosť, a im prislúchajúce námorné práva. „Je nepochybné, že Čínska republika (Taiwan) má nárok na všetky práva v súlade s medzinárodným právom a dohovorom OSN o morskom práve vo vzťahu k ostrovom v Juhočínskom mori a prislúchajúcimi vodami, dodal Lee.“

Pokiaľ ide o spory v Juhočínskom mori, Lee vyzval k ich mierovému riešeniu prostredníctvom mnohostranných rokovaní v duchu zmazania rozdielov a podpory spoločného rozvoja. „Čínska republika (Taiwan) je ochotná, a to prostredníctvom rokovaní vedených na základe rovnosti, pracovať so všetkými zúčastnenými štátmi na nastolení mieru a stability v Juhočínskom mori.“

Ostrov Taiping s rozlohou 0,51 štvorcových kilometrov, je najväčší prirodzene vytvorený ostrov v súostroví Nansha. Ostrov je schopný osídlenia a vlastného hospodárskeho života a spĺňa definíciu ostrova uvedenú v článku 121 Dohovoru OSN o morskom práve. Preto má Čínska republika (Taiwan) plné práva spojené s teritoriálnymi vodami, priľahlou zónou, výlučnou ekonomickou zónou a s pevninskou doskou v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve.

Čínska republika (Taiwan) obnovila ostrov Taiping v decembri 1946 po druhej svetovej vojne a umiestnila naň v júni 1956 vládny personál na takmer 60 rokov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

19. júla 2016

Odporúčané články