Únia predstavila reformu európskeho azylového systému

Reforma spoločného európskeho azylového systému je podľa exekutívy Európskej únie založená na udržateľnom a spravodlivom systéme rozdeľovania žiadateľov o azyl medzi členské štáty.BRUSEL 6. apríla (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) v stredu začala proces reformy spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Priznala pritom nedostatky doterajšieho dublinského systému a stanovila opatrenia na zaistenie bezpečných možností legálnej migrácie do EÚ.

Reforma spoločného európskeho azylového systému je podľa exekutívy EÚ založená na udržateľnom a spravodlivom systéme rozdeľovania žiadateľov o azyl medzi členské štáty. Reforma CEAS si vyžaduje harmonizáciu azylových postupov a štandardov, aby sa vytvorili rovnaké podmienky v celej Európe a obmedzili sa motivačné faktory, ktoré vyvolávajú opatrenia na obmedzenie neregulárneho sekundárneho pohybu. Do tretice EK žiada posilnenie mandátu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) so sídlom na Malte.

Európska únia potrebuje nový udržateľný systém

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans povedal novinárom, že utečenecká kríza odhalila nedostatky doterajšieho európskeho azylového systému.

„Niet pochýb o tom, že tí, ktorí potrebujú ochranu, ju musia dostávať a nemali by byť nútení vkladať svoj život do rúk prevádzačov. Súčasný systém nie je udržateľný. Rôzne národné prístupy navádzajú na azylový turizmus a neregulárnu migráciu a počas prebiehajúcej krízy sme svedkami toho, že dublinské pravidlá ponechávajú priveľkú zodpovednosť na niekoľko málo členských štátoch,“ skonštatoval.

EÚ podľa neho potrebuje do budúcnosti nový udržateľný systém, ktorý bude založený na spoločných pravidlách, spravodlivejšom rozdelení zodpovednosti a bezpečných legálnych spôsoboch, ako poskytnúť ochranu v EÚ tým, ktorí ju potrebujú.

Eurokomisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopulos pripomenul, že mobilita ľudí bude základným znakom 21. storočia. EÚ sa musí s touto výzvou vyrovnať a preto potrebuje zriadiť účinný spoločný európsky azylový systém, ktorý bude spravodlivý voči členským štátom, občanom EÚ, migrantom a krajinám pôvodu a tranzitu.

„EÚ bude naďalej investovať do rozvoja svojej pracovnej sily a riešiť nezamestnanosť, musí však takisto podporiť legálne a bezpečné spôsoby, ako ľudia môžu prísť do EÚ, či už s cieľom získať ochranu alebo pracovať,“ uviedol Avramopulos. Dodal, že Európa potrebuje pritiahnuť zahraničné talenty, aby podporila svoj hospodársky rast.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu, aby návrh podporili

Navrhnutú reformu by mali dopĺňať opatrenia na zníženie neregulárnych migračných tokov do Európy a v jej rámci aj kroky v záujme ochrany vonkajších hraníc.

Avramopulos zároveň priznal, že rozmanitosť je čoraz viac určujúcim prvkom mnohých komunít a miest v krajinách EÚ, čo by mali Európania prijať a premeniť to na príležitosť prostredníctvom inovačných integračných politík. Masová migrácia a nekontrolovaný prílev migrantov a žiadateľov o azyl podľa EK zaťažuje nielen azylové systémy členských štátov, ale aj spoločný európsky systém ako celok.

Tento fenomén odhalil nedostatky existujúceho dublinského systému, ktorým sa stanovuje členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a to hlavne v závislosti od prvého miesta neregulárneho vstupu. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu, aby jej návrhy reformy spoločného európskeho azylového systému čo najskôr podporili.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

6. apríla 2016

Odporúčané články