Úspešné rekonštrukcie prinášajú energetické úspory

BRATISLAVA 5. marca 2016 (WBN/PR) – Spomedzi všetkých krajov zrealizoval Bratislavský samosprávny kraj najväčšie energetické zníženie v rámci svojich budov a bol vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších projektov v programe MunSEFF. Ten je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie. Jeho cieľom je podpora energetickej efektívnosti v municipálnom a bytovom sektore na Slovensku.

„My sme to zobrali ako výzvu a takmer 5 mil. eur sme preinvestovali na rekonštrukciu desiatich budov. Prostriedky boli väčšinou použité na zateplenie, výmenu okien a tiež na hydraulické vyregulovanie kúrenia. Merania už teraz ukazujú veľmi pozitívne výsledky na šetrení energetických zdrojov“, povedal na tlačovej konferencii riaditeľ investičného odboru Ján Keselý.

Bratislavská župa v minulom roku komplexne zrekonštruovala sedem školských objektov a jeden Domov sociálnych služieb v celkovej hodnote takmer 5 miliónov eur, pričom 15% prostriedkov získa kraj z projektu programu MunSEFF, ak rekonštrukcie dosiahnu energetickú úsporu aspoň 30%.
„Na energiách bolo ušetrených priemerne 37%. Nemá to vplyv len na znižovanie energií, ale aj na znižovanie emisií, čo predstavuje 42%. Vplyvom tohto zníženia dostane BSK cez 700 tisíc eur, ktoré budú použité na ďalšie znižovanie energetickej úspory“, vyjadril sa poslanec BSK Eduard Demel, ktorý zastrešoval otázku spolupráce s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Z programu MunSEFF sa bratislavskej župe podarilo zrekonštruovať Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na Hálovej ulici, kde kraj preinvestoval 779 998 eur. Ďalšou školou bola Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici, kde rekonštrukcia stála 685 319 eur. Rekonštrukcia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na pántoch vyšla 706 000 eur, v Strednej odbornej škole na Záhradníckej v Malinove to bolo 510 345 eur. Na Strednej odbornej škole na Svätoplukovej sa náklady na rekonštrukciu vyšplhali na 575 035 eur, na opravu Strednej odbornej školy automobilovej J. Jonáša dala župa 747 689 eur a oprava Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre vyšla 493 355 eur. V rámci tohto programu bol rekonštruovaný aj Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa v Bratislave. V areáli boli obnovené tri stavebné objekty – SO 01 Odborné učilište s ubytovňou, SO 02 Odborné učilište a SO 03 Spojená škola. Náklady dosiahli 315 293 eur.
„Projekt Munseff síce skončil, ale župa plánuje pokračovať v znižovaní energetických nákladov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a to na ďalších 8 až 9 objektoch,“ doplnil Jozef Chynoranský, vedúci oddelenia investičných činností BSK.

Bratislavský samosprávny kraj plánuje v tomto roku zrealizovať znižovanie elektrickej náročnosti v samotných budovách formou rekonštrukcie osvetlenia, čím sa zvýši komfort vyučovacieho procesu a to nielen na župných školách v Bratislave, ale aj v ďalších mestách či obciach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

5. marca 2016

Odporúčané články