Ústavný súd rozhodol o porušení práv rómskej ženy

Ústavný súd vytkol všeobecným súdom nesprávnu interpretáciu antidiskriminačnej legislatívy, zrušil rozhodnutie košického krajského súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.KOŠICE 23. februára (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR (ÚS) zvrátil prípad rómskej ženy, ktorá sa neúspešne domáhala nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. „Všeobecné súdy podľa neho porušili jej garantované právo na spravodlivý súdny proces. Toto rozhodnutie môže v budúcnosti výrazne zlepšiť šance mnohých diskriminovaných osôb úspešne sa domôcť spravodlivosti v prípadoch diskriminácie,“ informovala Vanda Durbáková, advokátka a právna zástupkyňa rómskej ženy.

Viera Pompová sa v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v Spišskej Novej Vsi. Napriek tomu, že mala požadované vzdelanie aj niekoľkoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto bola prijatá uchádzačka nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktorá neovládala rómsky jazyk.

Aj Fond sociálneho rozvoja, ktorý v tom čase financoval pracovné miesto, následne na podnet Viery Pompovej vyjadril pochybnosti nad zákonnosťou priebehu výberového konania, avšak jeho výsledky už nemohol zvrátiť. Pompová preto iniciovala súdne konanie, v ktorom sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v roku 2012 jej žalobu zamietol ako neopodstatnenú. Jeho rozhodnutie v roku 2013 potvrdil aj Krajský súd v Košiciach.

Rozhodnutie ústavného súdu je pre Vieru Pompovú satisfakciou

V roku 2013 sa Viera Pompová obrátila ústavnou sťažnosťou na ústavný súd. Namietala, že postupom a rozhodnutím okresného a krajského súdu boli porušené jej práva na spravodlivý súdny proces, ktorý je garantovaný každému Ústavou SR a aj viacerými medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv.

V konaní pred ústavným súdom tvrdila, že okresný a krajský súd ignorovali jej námietky a argumenty, ktoré v konaní predniesla a navyše nesprávne interpretovali domácu aj medzinárodnú antidiskriminačnú legislatívu, keď od nej žiadali, aby preukazovala skutočnosti, ktoré má podľa zákona preukazovať žalovaná strana. Ústavný súd v rozhodnutí konštatoval, že boli porušené práva sťažovateľky na spravodlivý súdny proces a vytkol všeobecným súdom nesprávnu interpretáciu antidiskriminačnej legislatívy. Zároveň ústavný súd zrušil rozhodnutie krajského súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

„Rozhodnutie ústavného súdu je pre mňa satisfakciou, pretože po niekoľkých rokoch domáhania sa spravodlivosti som sa dožila, že ústavný súd prikázal nižším súdom opätovne o mojom prípade rozhodovať. Verím, že rozhodnú spravodlivo. Zároveň dúfam, že rozhodnutie ústavného súdu pomôže aj ďalším ľuďom, ktorých občianske a ľudské práva sú porušované,“ povedala Pompová.

Bezplatnú právnu pomoc rómskej žene sprostredkovávala mimovládka

Bezplatnú právnu pomoc rómskej žene v súdnom konaní dlhodobo sprostredkovávala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva so sídlom v Košiciach. Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodenej Vanda Durbáková v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu uviedla, že jeho rozhodnutie je plne v súlade s domácou a medzinárodnou legislatívou na ochranu ľudských práv.

„Považujem ho za veľmi cenné okrem iného preto, že podrobne popisuje, akým spôsobom majú všeobecné súdy hodnotiť fakty, argumenty a dôkazy jednotlivých strán v antidiskriminačných súdnych konaniach. Toto rozhodnutie môže v budúcnosti naozaj výrazne zlepšiť šance mnohých ďalších diskriminovaných osôb úspešne sa domôcť spravodlivosti,“ povedala Durbáková. Prípad sa na základe rozhodnutia ústavného súdu dostane na stôl Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa ním bude opätovne zaoberať.

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia.

Zabezpečuje sprostredkovanie bezplatného právneho poradenstva vo vybraných prípadoch porušenia ľudských práv a právneho zastupovania v konaniach pred slovenskými súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Vykonáva tiež terénny monitoring, aktivity vo vzťahu k štátnym inštitúciám a realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany pred diskrimináciou pre odbornú a laickú verejnosť. Podrobnejšie informácie o činnosti nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.poradna-prava.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

23. februára 2016

Odporúčané články