V kauze nástenkového tendra navrhujú obžalovať päť osôb

Obvinení Marián J., Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sa mali podľa vyšetrovateľa dopustiť trestnej činnosti v súvislosti s procesom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky neprioritných služieb postupom podprahovej zákazky.
BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ukončil vyšetrovanie tzv. nástenkového tendra s návrhom na podanie obžaloby na päť osôb. Obvinení Marián J., Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sa mali dopustiť trestnej činnosti v súvislosti s procesom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky neprioritných služieb postupom podprahovej zákazky.

Vyšetrovateľ ich obvinil z obzvlášť závažných zločinov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Obvinení vytvorili podmienky pre vybratého uchádzača

Predmetom zákazky boli „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Takýmto konaním vznikla podľa vyšetrovateľa škoda vo výške viac ako 97 miliónov eur, rovnajúca sa prospechu v hodnote zákazky na úkor iných súťažiteľov. Štátnemu rozpočtu vznikla škoda takmer 13 miliónov eur.

Obvinení vytvorili podľa polície podmienky pre vopred vybratého uchádzača, a to tým, že v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám vyvesili výzvu na predkladanie ponúk na neoznačenej informačnej tabuli ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v uzavretej chodbe. Následne ju zaslali trom spoločnostiam, z ktorých zástupcovia dvoch dohodnutých spoločností predložili ponuku konzorcia. Išlo tak o jedinú predloženú ponuku. Tú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotili ako úspešnú napriek tomu, že nespĺňala požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Zo súťaže mala byť podľa zákona vylúčená.


Zmluvu podpísali na druhý deň po vyhodnotení súťaže

Zmluvu na poskytovanie služieb v celkovej sume viac ako 97 miliónov eur podpísali na druhý deň po vyhodnotení súťaže. V zmluve je uvedené, že odmena nezahŕňa náklady a hotové výdavky vynaložené alebo zabezpečené zo strany konzorcia pri plnení jeho záväzkov stanovených zmluvou, ktoré budú hradené osobitne podľa ich skutočného vynaloženia. Takto obvinení zmluvne vytvorili priestor na vznik výdavkov nad rámec, ktorý umožňujú súťažné podklady, pričom ich vznik ani výšku nemôže reálne ovplyvniť.

Od júna 2007 do apríla 2009 štát uhradil viac ako 12,7 milióna eur z rozpočtu SR, pričom k ďalšiemu plneniu zmluvy a úhrade celkovej predpokladanej hodnoty zákazky nedošlo. Umožnilo to uznesenie vlády z 23. apríla 2009, ktorým kabinet uložil ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja zrušiť zmluvu o poskytovaní služieb a do jej zrušenia zabezpečiť, aby nedošlo k jej plneniu a vzniku škôd pre Slovenskú republiku. Na základe toho podpísal rezort s konzorciom 18. mája 2009 Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

30. marca 2016

Odporúčané články