Zaostrili na obchody. Kde majú najviac slovenských výrobkov?

Z obchodných reťazcov najviac slovenských produktov ponúka Coop Jednota, tesne na druhom mieste je CBA a na treťom mieste je Hypernova.BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Podiel potravín slovenského pôvodu je v celkovej ponuke obchodných reťazcov na úrovni 39,9 %. Prieskum vykonali pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) medzi 9. a 15. novembrom minulého roka v 56 predajniach ôsmich obchodných reťazcov.

Najviac slovenských produktov ponúka Coop Jednota

Kým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR robí takýto prieskum na základe predaja potravín, SPPK vykonala svoj prieskum na základe sortimentnej skladby – ponuky, pričom sledovala 28 komodít. O výsledkoch monitoringu informoval predseda SPPK Milan Semančík.

Najvyššie zastúpenie zo sledovaných slovenských potravín na celkovej ponuke reťazcov majú vajcia s podielom 67 %, nasledované mliekom s podielom 65 % a na treťom mieste sú zemiaky so 64-percentným podielom. Najhoršie sa umiestnilo slovenské balené mäso, ktorého je na pultoch ani nie pätina (18 %).

Z obchodných reťazcov najviac slovenských produktov ponúka Coop Jednota, a to 57 %, tesne na druhom mieste je CBA s 56 % a na treťom mieste je Hypernova s 42-percentným podielom ponúkaných slovenských potravín.

Semančík porovnal španielsky Lidl s našim

V okolitých postkomunistických krajinách je zastúpenie domácich potravín medzi 70 a 80 % a v krajinách západnej Európy je to viac ako 80 %. Slovensko, ktorého potraviny majú už tri roky približne 40-percentný podiel na ponuke potravín, je tak na chvoste krajín EÚ. Podľa Semančíka má napríklad Lidl v Španielsku 60-percentné zastúpenie domácich potravín, pričom na Slovensku má reťazec 19-percentný podiel slovenských potravín, čo je najmenej zo sledovaných obchodov.

Ako ďalej informoval predseda SPPK, je dôležité, aby sa na problém zastúpenia slovenských potravín upozorňovalo, keďže zvyšovanie tohto podielu môže prispieť k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti krajiny a k zvyšovaniu zamestnanosti a regionálneho rozvoja a zdravia domáceho obyvateľstva. Komora navrhuje, aby sa s obchodnými reťazcami komunikovalo a aby sa prijali účinné opatrenia na riešenie problematiky tvorby cien. Komora tiež odporúča vytvorenie marketingového fondu na podporu domácej produkcie, ktorý by mal byť podporený štátom.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. februára 2016

Odporúčané články